PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

 

PEUTERSPEELZAAL

Peuterspeelzaal Bloementuin bevindt zich in de wijk Steenbergen-oost in de Weidebloem.
De leidsters hebben een vaste groep. De leidster wordt geassisteerd door een tweede leidster of vrijwilliger. De Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen (SPSH) wil kinderen in de leeftijd van ong. 2,5 tot 4 jaar de gelegenheid bieden om in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving te spelen, zich te ontwikkelen en leeftijdsgenootjes te ontmoeten onder begeleiding van een deskundige leidster.

 

'T PEUTERNEST

't Peuternest is voor peuters die samen met elkaar willen ontdekken en leren.
Kortom: 't Peuternest is voor iedereen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
't Peuternest is gevestigd in onze school en er is dan ook verlenging mogelijk tot kinderopvang bij 't Kiendernest. Elke schooldag tussen 8.45 en 11.15 uur kunnen de peuters hier terecht. 

 

VOORSCHOOLSE OPVANG

In onze school is 't Kiendernest gevestigd. 't Kiendernest is een onderdeel van Bij de meiden VOF.
Voor schooltijd bestaat de mogelijkheid om kinderen onder te brengen bij de VSO (Voor Schoolse Opvang). De kinderen worden voor schooltijd opgevangen door geschoolde leidsters. De kinderen die gebruik maken van VSO, kunnen in een vertrouwde omgeving blijven en worden door de leidsters naar de klas gebracht rond 8.30 uur. 

                           

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om kinderen onder te brengen bij de BSO (Buiten Schoolse Opvang). 't Kiendernest is tot 19.00 uur geopend. De kinderen worden na schooltijd opgevangen door geschoolde leidsters. De kinderen die gebruik maken van BSO, kunnen in een vertrouwde omgeving blijven, want ze worden door de leidsters opgehaald wanneer de lesdag afgelopen is.

 

OVERBLIJVEN

Alle leerlingen van Daltonschool ’t Kienholt, waarvan de ouders op hele schooldagen tussen de middag niet thuis zijn, mogen overblijven (maandag, dinsdag en donderdag). Het overblijven wordt door kdv Bij de Meiden georganiseerd. Zij hebben tussen de middag de verantwoordelijkheid voor de overblijvende kinderen. 
Wilt u gebruik gaan maken van de overblijf, dan kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier.
Heeft u vragen, wilt u uw kind afmelden of andere zaken doorgeven aan de overblijfouders, dan kunt u dit mailen naar: kiendernest@hotmail.com

Op school is een overblijfreglement aanwezig. Lees hier het regelement.