PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

 

Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?

Meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, ouders en personeel kunnen hiervoor toetreden tot de medezeggenschapsraad (MR). Beide hebben het wettelijk recht om mee te praten over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een MR te hebben waarin zowel ouders als personeel zitting hebben.

Op dit moment kent de MR de volgende leden:

Esmyr Annen   Voorzitter MR
Svante Schmidt Leerkracht Lid MR
Jacqueline Vredeveld Leerkracht  Lid MR
Dionne van Duuren Ouder Lid MR
Jan Slagter Ouder Lid MR
Nadia Ahmed Ouder Lid MR
Sanne Booy Ouder Lid MR

Klik hier voor meer informatie over de MR. 


 

 

 

 
Ouderschapsraad

Wat is een ouderschapsraad?

In eerste instantie is de Ouderraad er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest e.d. Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de ouderraad; wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad heeft andersom ook recht op informatie om zijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De ouderraad heeft verder een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd).

Op dit moment kent de OR de volgende leden:

Marjan de Jonge Ouder Voorzitter OR
Nelleke Slagter Ouder Penningmeester
Annelies Dekker Ouder Lid OR
Hanneke Reinders Ouder Lid OR

Jacqueline Strijker

Bianca Oldenbeuving

Ouder Lid OR
Agnes Veenstra Leerkracht Lid OR
Marja van der Sleen Leerkracht Lid OR

Klik hier voor meer informatie over de OR.