PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

Kienderwijs

 

KienderWijs is de afdeling anderstaligen van odbs ’t Kienholt. Sinds maart 2015 worden kinderen van het nabijgelegen AZC Hoogeveen opgevangen. Dit schooljaar zijn we gestart met twee groepen.

Er is een onderbouwgroep, voor leerlingen van 4-7 jaar, een middenbouw- bovenbouwgroep voor de leeftijd 8-12 jaar. De groepen hebben rond de 15-20 leerlingen.

Er wordt NT2 onderwijs gegeven met veel aandacht voor het leren van de Nederlandse taal.  De leerkrachten hebben hiervoor een gerichte opleiding gevolgd, of zijn hiervoor in opleiding. Er werken op dit moment 6 parttime vrouwelijke leerkrachten, waarvan één ook de intern begeleider is. Daarnaast is er elke morgen een onderwijsassistent aanwezig die ondersteuning biedt in alle groepen.

De afdeling Kienderwijs kent een continurooster, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen van de midden- en bovenbouw van 8.30 – 14.30 uur naar school. De morgen- en middagpauze bedraagt een half uur, waar de leerkrachten per toerbeurt toezicht houden. De onderbouw is op woensdag en vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij, de midden- en bovenbouw zijn alleen op woensdag om 12.00 uur vrij.

Naast leerlingen van het AZC, waar veel wisselingen zijn, zijn er ook leerlingen die inmiddels een woning in of in de omgeving van Hoogeveen hebben. Deze leerlingen starten op Kienderwijs, waarna ze na een periode van 40 – 50 weken een overstap maken naar het regulier onderwijs bij hun in de buurt of op het Kienholt.