PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

 

Geschiedenis van het Daltononderwijs

Pedagoge Helen Parkhurst was de grondlegger van het daltononderwijs. In 1905 gaf zij in Amerika les aan een klas met kinderen die erg verschillend waren. Ze ontdekte dat individueel en zelfstandig leren beter werkte dan klassikaal leren. Tussen 1913 en 1915 werkte ze samen met Maria Montessori, de grondlegger van het montessorionderwijs. In 1919 begon ze haar eerste eigen school in de Verenigde Staten. Daarna volgden enkele scholen in Engeland. In Nederland startte de eerste daltonschool in 1928. De naam ‘dalton’ komt van het plaatsje Dalton in Massachusetts (VS), waar Parkhurst lesgaf toen zij haar pedagogische visie ontwikkelde.

Wat is een Daltonschool?

Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen, die respect hebben voor hun medemens. Hier lees je wat het daltononderwijs precies is en hoe dat in de praktijk werkt.

Dalton kent drie pedagogische ankerpunten

Op een daltonschool doen kinderen zelfstandig kennis en ervaring op. Op die manier leren ze. Het onderwijs op een daltonschool verloopt volgens drie pedagogische ankerpunten:

  1. vrijheid in gebondenheid
  2. zelfstandigheid
  3. samenwerking

De meerwaarde van Dalton

Er zijn op dit moment 380 Daltonbasisscholen, 23 vo-scholen en 20 scholen op HBO-niveau. Het aantal blijft groeien, want de typische Dalton-aanpak heeft haar waarde bewezen. Veel scholen hebben daarom elementen uit het Daltononderwijs overgenomen. Maar Dalton is meer: het is een beproefde pedagogische aanpak waarin alle aspecten een samenhangend geheel vormen.

Voorschot op de toekomst

Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

Optimale ontwikkelingskansen

Wat heeft deze leerling nodig om te leren lezen, schrijven, een werkstuk te maken, sociaal vaardiger te worden… Dat is het uitgangspunt van Dalton. Steeds opnieuw onderzoekt de docent wat een individuele leerling nodig heeft om verder te komen in zijn ontwikkeling. De docent schept de voorwaarden zodat iedere leerling zich kan ontplooien.

In het basis- en voortgezet onderwijs is de Daltonpedagogiek te herkennen in de volgende aspecten: 

  • Er zijn verschillende vormen van zelfstandig werken 
  • De leerkracht gaat uit van het eigen vermogen van de leerling tot leren, wat onder andere blijkt uit keuzevrijheid op een moment van de dag 
  • De inrichting van de ruimte maakt zelfstandig werken en samenwerken mogelijk 
  • De leerlingen kijken de oefenstof zoveel mogelijk zelf na 
  • En specifiek voor het basisonderwijs: er wordt gewerkt met takenbord/taakblad en dagkleuren.

Links

De website over Dalton: www.dalton.nl
De website van het openbaar primair onderwijs Hoogeveen: www.bijeen-hoogeveen.nl