PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolgids

U kunt onze schoolgids downloaden van onze website. Om de schoolgids te openen kunt u op de link hieronder klikken.

Schoolgids 2018-2019


Luizenprotocol

Om de kans op luizenbesmetting op de Daltonschool obs ’t Kienholt zo klein mogelijk te maken, hebben wij een luizenprotcol gemaakt. Deze kunt u inzien via de volgende link.

Luizenprotocol


Verlofaanvraag

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) kunt u onderstaand formulier downloaden en ingevuld inleveren bij de directie.

Verlofaanvraag


Minimabeleid

De gemeente Hoogeveen heeft een minimabeleid. Deze regeling is erop gericht om mensen met een minimaal inkomen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Meer informatie daarover vindt u hier. Het aanvraagformulier vindt u hier.


Goed gedaan

Op school gebruiken wij voor de sociaal-emotionele ontwikkeling de methode Goed gedaan. Voor elke jaargroep is er een methode aanwezig. Omdat wij met combinatiegroepen werken, krijgt elke groep les uit de methode van één jaargroep. Dit jaar werken wij in de verschillende klassen met de methodes van groep 2, groep 4, groep 6 en groep 8. Elke twee weken wordt hier een les uit gegegeven. Waarom Goed gedaan een onderdeel van ons lesprogramma is kunt u hier lezen: Waarom Goed gedaan?. De doorgaande leerlijn van Goed gedaan kunt u hier terugvinden: Doorgaande leerlijn Goed gedaan.


Kids tegen geweld

De bedoeling van de boodschap op de poster is dat:

• kinderen geraakt worden omtrent de ernstige gevolgen van pesterijen en/of
• de kinderen worden aangezet om oplossingen te bedenken om pesten tegen te gaan, en/of
• dat kinderen leren omgaan met gedachten als acceptatie, tolerantie en respect


Pestprotocol 

Wij doen er alles aan om pesten op onze school te voorkomen. Dit pestprotocol is daar de leidraad voor.

Klik hier om het pestprotocol de downloaden.