PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

Mediawijsheid

Op ‘t Kienholt richten we ons onderwijs effectief in. Voor ons is de inzet van computers, laptops en tablets daarbij een goed hulpmiddel. Daarnaast is het toekomstgericht!

 

Snappet

Voor de groepen 4 t/m 6 gebruiken we tablets voor het rekenonderwijs o.a. automatiseren en spelling voor de groepen 5 en 6.

Automatiseren gaat om het snel kunnen uitrekenen van sommen. Dus snel een uitkomst kunnen noteren. Dat lukt nog beter op een tablet. Alle leerlingen kunnen dan sneller laten zien wat ze kunnen. Geen beperking in het schriftelijk noteren van de som. Daarnaast heeft de leerkracht direct  op de computer opgeslagen staan hoe het is gemaakt. De leerling kan gelijk gerichte feedback krijgen. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat en beter inzicht en overzicht in de klas.

Ook bij het spellingsonderwijs is er geen beperking in het schriftelijk noteren, bovendien is de directe feedback belangrijk.

Laptop

Elke groep heeft vast 2 x een laptop. Achter in de groep is een vaste plek voor het computeronderwijs. Daarnaast zijn er extra laptops beschikbaar voor o.a. Topondernemers.

 

ICT en de plusgroep

’t Kienholt, het Rastholt en Schuthoek hebben een plusgroep. Daarin werken leerlingen uit de groepen 7 van deze scholen samen op 1 locatie Het Rastholt. Zij krijgen dan Excel lessen van de ICT-er.