PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

Opbrengstgericht taakwerk                  

-       Alle leerlingen vanaf groep 2 hebben een taakbrief waarop de taak voor de week  of de dag staat genoteerd   
-       Naast een basistaak evt. verkort:         

  • verrijkende/verdiepende stof voor de betere leerling, wordt in overleg met leerling bepaald                  
  • extra oefenstof voor de leerling die dat nodig heeft, wordt eveneens in overleg met leerling bepaald

 

Groepsdoorbrekend samenwerken

-       Tutorlezen, leerlingen bovenbouw lezen groep 1-2 voor leerlingen uit verschillende groepen maar met hetzelfde technisch leesniveau lezen samen

-       Topondernemers, leerlingen uit groep 5-8 werken samen aan een onderwerp van thema uit Topondernemers

-       Techniek, Talent en Energie, leerlingen uit groep 1-4 en groep 5-8 werken samen aan een techniekopdracht tijdens keuzewerk

 

Verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving

-       Huishoudelijke taak, elke leerling heeft gedurende een aantal weken (vakantie-vakantie) een taak binnen de groep b.v. laptops afsluiten en opruimen, kasten netjes maken, werk uitdelen

-       Leerlingenraad, samengesteld uit gekozen leerlingen uit groep 6-7 en 8, organiseert activiteiten, aanschaffen materialen b.v. buitenspeelgoed, maar ziet ook toe dat er goed mee wordt omgegaan.

-       Maatjeswerk, leren samenwerken met iemand van je eigen niveau, of iemand helpen met iets

 

Talentontwikkeling vanuit een stevige basis

-       De basis is goed  taal- en rekenonderwijs, interactief en op niveau.

-       Taalmethode Taal op Maat heeft eenvoudige én een verdiepende verwerking voor onderwijs op maat

-       Rekenmethode Alles Telt heeft een Maatwerk voor leerlingen die moeite hebben met rekenen en Pluswerk voor de betere leerling met verdiepende stof

-       Leerlingen die behoefte hebben aan verdieping naast het aanbod van Taal op Maat en Pluswerk van Alles Telt krijgen opdrachten vanuit methode Levelwerk

-       Keuzewerk, er zijn voor alle leerlingen opdrachten op basis van Meervoudige Intelligentie, zoals daar zijn woordknap, rekenknap, samenknap, natuurknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap en zelfknap. Elke week worden er minstens twee opdrachten gemaakt

-       Uitdagende hoeken in de school en in elke groep een thematafel

-       Uitdagend plein onderbouw, met o.a. spelvormen en verkeerscircuit

-       Uitdagend plein bovenbouw,  gevarieerd aanbod sport- en spelmateriaal en spelvormen

-       Kunstgrasveld voor voetbal, basketbalveld, trefbalveld ook voor hockey

 

Sfeervol en laagdrempelig

-       Aandacht voor zowel binnen- als buitenkant van de school, uitnodigend en inspirerend

-       Kienhart, centrale plek in school, samenkomst voor bijzondere gelegenheden, samenwerk plekken, bibliotheek met leesbank, voorleestroon

-       Leerplein, plek om stil te werken, als je behoefte hebt aan rust, maar ook ruimte voor samenwerken bij b.v. Topondernemers

-       Gouden Weken, start schooljaar andersomgesprekken tussen ouders en leerkracht, ouders vertellen over hun kind

-       Koffie/thee moment met de directie, 4x per jaar een half uurtje informeel praten over schoolse zaken

 

Voor uitgebreide omschrijving over Dalton onderwijs, klik op onderstaande link. 
U heeft hier Adobe Reader voor nodig. Dit programma kunt u hier downloaden.

Waarom Dalton