PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

 

 

ODBS 't Kienholt is een openbare school. De gemeente Hoogeveen kent op dit moment veertien openbare basisscholen. Openbare scholen werken niet vanuit één bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle kinderen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook.

Van de leerkrachten, maar ook van de ouders en leerlingen wordt verwacht dat men respect opbrengt voor de overtuiging van de ander. Het past in het karakter van de school dat alle geloofsovertuigingen en ook niet-kerkelijken worden gerespecteerd in hun levensvisie.

Het openbaar onderwijs in Hoogeveen is per 1 januari 2011 verenigd in een Stichting. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen (Bijeen) Het kantoor van de Stichting is gevestigd aan: Crerarstraat 6b. Telefoonnummer: 0528 – 23 45 99.

De school werd in 1978 geopend. Er was toen weliswaar nog sprake van een kleuter- en een lagere school, maar beide typen onderwijs werden al wel in één gebouw gehuisvest. Op 1 augustus 2001 is obs ’t Kienholt gefuseerd met obs de Posthoorn in Pesse. Bij deze fusie is gekozen voor ’t Kienholt als hoofdvestiging en de Posthoorn als nevenvestiging. Beide scholen hebben hun eigen identiteit en werkkring. Ook handhaven beide locaties hun eigen schoolgids. Met ingang van 1 augustus 2011 heeft ’t Kienholt een eigen deel-MR.

OBS ‘t Kienholt ligt in de wijk “de Weide” en is een kleine basisschool met gemiddeld 75 leerlingen. Bijna alle leerlingen wonen in de wijk zelf.