PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Meer weten over Dalton onderwijs

OBS 't Kienholt

Van Leeuwenhoekstraat 85

7908 BJ Hoogeveen

Telefoon: (0528) 271335

E-mail:
obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels

 

Ik, jij, hij of zij, iedereen hoort erbij


Er is er maar 1 die praat, zodat luisteren beter gaat


Wij laten merken, hoe rustig wij kunnen (samen) werken


Respect voor het materiaal, is plezier voor ons allemaal


Naast deze algemene regels, wordt er aan het begin van het schooljaar in samenspraak met de leerlingen een aantal groepsregels opgesteld, die elke leerlig "ondertekend". 

In de groepen 3 t/m 8 introduceren we aan het begin van het schooljaar een aantal posters van de stichting kids tegen geweld. de bedoeling van de boodschap op de poster is dat:

  • kinderen geraakt worden omtrent de ernstige gevolgen van pesterijen en/of
  • de kinderen worden aangezet om oplossingen te bedenken om pesten tegen te gaan, en/of
  • dat kinderen leren omgaan met gedachten als acceptatie, tolerantie en respect.